DELOGA é unha consultora con sede na cidade da Coruña, que presta servizos orientados ao sector público, ao desenvolvemento territorial e ás políticas sociais desde un enfoque metodolóxico innovador e participativo.
DELOGA é unha consultora con sede na cidade da Coruña, que presta servizos orientados ao sector público, ao desenvolvemento territorial e ás políticas sociais desde un enfoque metodolóxico innovador e participativo

Innovación social e xestión do
coñecemento para transformar
a sociedade

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

DELOGA

DELOGA é unha consultora con sede na cidade da Coruña, que presta servizos orientados ao sector público, ao desenvolvemento territorial e ás políticas sociais desde un enfoque metodolóxico innovador e participativo.

O noso principal obxectivo é ofrecer aos nosos clientes, servizos de proximidade, deseñados a medida, que melloren a calidade de vida das sociedades nas que prestamos asistencias técnicas. Contamos cun equipo estable e competente de profesionais con ampla experiencia en asesoramento a gobernos e entidades públicas e privadas en deseño, xestión e avaliación de políticas públicas.

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

DELOGA

DELOGA é unha consultora con sede na cidade da Coruña, que presta servizos orientados ao sector público, ao desenvolvemento territorial e ás políticas sociais desde un enfoque metodolóxico innovador e participativo.

O noso principal obxectivo é ofrecer aos nosos clientes, servizos de proximidade, deseñados a medida, que melloren a calidade de vida das sociedades nas que prestamos asistencias técnicas. Contamos cun equipo estable e competente de profesionais con ampla experiencia en asesoramento a gobernos e entidades públicas e privadas en deseño, xestión e avaliación de políticas públicas.

QUEN
SOMOS

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria. Os nosos coñecementos académicos, xunto coa experiencia no deseño e desenvolvemento de proxectos e servizos financiados con fondos públicos, permítennos dar respostas axeitadas, creativas e solventes nos diferentes traballos que prestamos. Traballamos tanto a Administracións e Institucións Públicas como a consultoras, estudos de arquitectura e enxeñerías expertas en planificación e xestión pública.

Contamos cunha rede de colaboracións empresariais e profesionais que fomos tecendo ao longo dos anos, e que nos permite ofrecer servizos integrais e multidisciplinares cunha alta calidade.

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.
DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

Ademais das disciplinas académicas, o equipo DELOGA comparte unha mesma filosofía e formas de actuar que nos aporta un estilo e unha identidade propia, que sintetizamos en 5 principios:

     • Vontade clara de servizo útil aos nosos clientes;
     • Preocupación pola ética e a calidade dos proxectos e dos seus impactos;
     • Adaptación metodolóxica a cada idiosincrasia particular;
     • Compromiso social e vocación de servicio á sociedade;
     • Convencemento de que as persoas son o principal recurso co que contan os territorios para lograr un óptimo desenvolvemento ambiental, tecnolóxico, urbanístico, económico e social.

QUEN
SOMOS

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria. Os nosos coñecementos académicos, xunto coa experiencia no deseño e desenvolvemento de proxectos e servizos financiados con fondos públicos, permítennos dar respostas axeitadas, creativas e solventes nos diferentes traballos que prestamos. Traballamos tanto a Administracións e Institucións Públicas como a consultoras, estudos de arquitectura e enxeñerías expertas en planificación e xestión pública.

Contamos cunha rede de colaboracións empresariais e profesionais que fomos tecendo ao longo dos anos, e que nos permite ofrecer servizos integrais e multidisciplinares cunha alta calidade.

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

Ademais das disciplinas académicas, o equipo DELOGA comparte unha mesma filosofía e formas de actuar que nos aporta un estilo e unha identidade propia, que sintetizamos en 5 principios:

     • Vontade clara de servizo útil aos nosos clientes;
     • Preocupación pola ética e a calidade dos proxectos e dos seus impactos;
     • Adaptación metodolóxica a cada idiosincrasia particular;
     • Compromiso social e vocación de servicio á sociedade;
     • Convencemento de que as persoas son o principal recurso co que contan os territorios para lograr un óptimo desenvolvemento ambiental, tecnolóxico, urbanístico, económico e social.
DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

CLIENTES

Os nosos anos de experiencia permítennos poder contar cunha destacable carteira de clientes composta polas principais Administracións Públicas de Galicia, así como importantes empresas especializadas en sector público.

A satisfacción dos nosos clientes é a clave para o noso éxito. As súas referencias e prescricións por traballos anteriores, son a nosa mellor carta de presentación.

Algúns dos nosos principais clientes

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

EXPERIENCIA

A nosa experiencia e creatividade, para un asesoramento adecuado ás responsabilidades e necesidades que deben abordar diariamente as Institucións públicas, as organizacións empresariais ou do terceiro sector, que traballan no ámbito das políticas públicas.

Desenvolvemos metodoloxías que combinan diferentes técnicas de investigación, planificación e xestión, que aseguran datos obxectivos e análises máis certeiras á realidade de cada fenómeno social, sector ou cidade. Destacamos a nosa flexibilidade e practicidade, pero fundamentalmente a aplicación de perspectivas, enfoques e solucións multidisciplinares adecuadas ás realidades de cada proxecto, organización e territorio.

Somos profesionais das Ciencias Sociais especializados en consultoría de políticas públicas, proxectos de investigación social, comunicación e dinamización comunitaria.

CLIENTES

Os nosos anos de experiencia permítennos poder contar cunha destacable carteira de clientes composta polas principais Administracións Públicas de Galicia, así como importantes empresas especializadas en sector público.

A satisfacción dos nosos clientes é a clave para o noso éxito. As súas referencias e prescricións por traballos anteriores, son a nosa mellor carta de presentación.

Algúns dos nosos principais clientes

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

EXPERIENCIA

A nosa experiencia e creatividade, para un asesoramento adecuado ás responsabilidades e necesidades que deben abordar diariamente as Institucións públicas, as organizacións empresariais ou do terceiro sector, que traballan no ámbito das políticas públicas.

Desenvolvemos metodoloxías que combinan diferentes técnicas de investigación, planificación e xestión, que aseguran datos obxectivos e análises máis certeiras á realidade de cada fenómeno social, sector ou cidade. Destacamos nuestra flexibilidad y practicidad, pero fundamentalmente la aplicación de perspectivas, enfoques y soluciones multidisciplinares adecuadas a las realidades de cada proyecto, organización y territorio.

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.
DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

Consultoría de igualdade

Servizo integral de asesoramento, formación e xestión de actuacións en materia de igualdade, orientado a conseguir unha sociedade máis inclusiva e libre de discriminacións por razón de sexo, xénero, orientación ou identidade sexual.

Formación e Educación

Deseñamos e impartimos programas formativos e socioeducativos empregando metodoloxías centradas na capacitación e a transformación tanto persoal como organizacional. Os nosos métodos didácticos adáptanse tanto a formatos presenciais como telemáticos e híbridos.

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

ÁREAS DE
TRABALLO

Desenvolvemento territorial

Servizos de análise, deseño, planificación e avaliación de políticas públicas no ámbito local e autonómico. Colaboramos cos axentes público-privados que lideran proxectos de transformación social, económica e ambiental nos seus territorios.

Investigación social

Investigacións sociolóxicas empregando metodoloxías de traballo de campo cuantitativas e cualitativas, minimizando o erro dos resultados estatísticos, co fin de xerar coñecemento e obter información relevante para a toma de decisión.

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

Comunicación Pública

A práctica totalidade dos nosos proxectos e servizos requiren informar con proximidade, rapidez e claridade. Ideamos e creamos contidos potenciando que as mensaxes cheguen a cada público concreto. A nosa oferta de servizos de comunicación inclúe:

Participación e Gobernanza

Ideamos e dinamizamos procesos de transparencia, apoderamento e participación democrática que facilitan a implicación da sociedade civil na toma de decisións públicas, ao tempo que contribúen a reforzar a lexitimidade das Administracións, a gobernanza multinivel e a educación da ciudadanía.

ÁREAS DE
TRABALLO

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

Consultoría de igualdade

Servizo integral de asesoramento, formación e xestión de actuacións en materia de igualdade, orientado a conseguir unha sociedade máis inclusiva e libre de discriminacións por razón de sexo, xénero, orientación ou identidade sexual.

   • Diagnósticos y planes de igualdade
   • Avaliacións de resultados, finais e de impacto
   • Formación en igualdade e diversidade sexual
   • Protocolos e itinerarios de coordinación para atención de violencias machistas
   • Guías, mapas de recursos e catálogos de boas prácticas en igualdade e diversidade sexual
   • Mesas locais de coordinación interinstitucional ante a violencia de xénero
   • Programas e campañas informativas, de sensibilización e prevención de violencias de xénero e lgtbifóbicas (8M, 28X, 25N)
   • Oficinas técnicas municipais de igualdade e diversidade sexual (información cidadá, atención psicolóxica, asesoramento xurídico, servizos socioeducativos)

Formación e Educación

Deseñamos e impartimos programas formativos e socioeducativos empregando metodoloxías centradas na capacitación e a transformación tanto persoal como organizacional. Os nosos métodos didácticos adáptanse tanto a formatos presenciais como telemáticos e híbridos.

   • Análisis e avaliación da formación
   • Programas de formación técnica
   • Programas de educación social
   • Redacción de guías e materiais formativos
   • Organización de cursos, xornadas, encontros e seminarios
Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

Desenvolvemento territorial

Servizos de análise, deseño, planificación e avaliación de políticas públicas no ámbito local e autonómico. Colaboramos cos axentes público-privados que lideran proxectos de transformación social, económica e ambiental nos seus territorios.

   • • Estratexias e plans de acción sectoriais e desenvolvemento urbano (Axendas Urbanas, axendas 2030, plans de infancia e adolescencia, plans de igualdade, plans de mobilidade sostible e plans de accesibilidade urbana).
   • Análises socioeconómicas e sectoriais
   • Avaliación e monitorización de indicadores de sustentabilidade urbana
   • Asistencia técnica para a xestión de estratexias urbanas e o impulso da participación pública.
DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

Investigación social

Investigacións sociolóxicas empregando metodoloxías de traballo de campo cuantitativas e cualitativas, minimizando o erro dos resultados estatísticos, co fin de xerar coñecemento e obter información relevante para a toma de decisións.

   • Barómetros sociais
   • Censos empresariais
   • Consultas públicas
   • Estudos de necesidades
   • Mapeado de axentes

Comunicación Pública

A práctica totalidade dos nosos proxectos e servizos requiren informar con proximidade, rapidez e claridade. Ideamos e creamos contidos potenciando que as mensaxes cheguen a cada público concreto. A nosa oferta de servizos de comunicación inclúe:

   • Deseño integral
    (marca, logotipos, redes sociais, merchandising).
   • Xestión telefónica e de correo electrónico.
   • Deseño de páxinas web e material gráfico (online e offline).
   • Producción y realización de audiovisuales

Participación e Gobernanza

Ideamos e dinamizamos procesos de transparencia, apoderamento e participación democrática que facilitan a implicación da sociedade civil na toma de decisións públicas, ao tempo que contribúen a reforzar a lexitimidade das Administracións, a gobernanza multinivel e a educación da cidadanía.

   • Orzamentos Participativos
   • Mesas de coordinación interinstitucional
   • Consellos e foros de participación cidadá
   • Apoderamento enerxético
   • Procesos de participación
    e gobernanza para o deseño de estratexias
DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

CONTACTO

Centro Mans
Pol. Pocomaco
Quinta Avenida nº 91
15190 A Coruña
deloga@deloga.es
981910206 · 622337750

LOCALIZACIÓN

Desde a constitución da empresa en maio do 2011, o noso centro de traballo encóntrase nas extraordinarias instalacións que a Fundación Paideia dispón no CIE Mans na cidade da Coruña, desde onde ofrecemos os nosos servizos e asistencia técnica.

DELOGA

Pol. Pocomaco Quinta Avenida nº 91 15190 A Coruña

DELOGA (Desenvolvemento Local Galego SL) Somos profesionales de las Ciencias Sociales especializados en consultoría de políticas públicas, proyectos de investigación social, comunicación y dinamización comunitaria.

LOCALIZACIÓN

Desde a constitución da empresa en maio do 2011, o noso centro de traballo encóntrase nas extraordinarias instalacións que a Fundación Paideia dispón no CIE Mans na cidade da Coruña, desde onde ofrecemos os nosos servizos e asistencia técnica.

DELOGA

Pol. Pocomaco Quinta Avenida nº 91 15190 A Coruña

CONTACTO

Centro Mans
Pol. Pocomaco
Quinta Avenida nº 91
15190 A Coruña
deloga@deloga.es
981910206 · 622337750

CONTACTO

CONTACTO